نسل عشق

روزهای خورشیدم

کی گفته ...

پدر و مادرها از زوج های بدون فرزند شادترند شاید فکر کنید این یک جمله کلیشه ای است. ممکن است گمان کنید مسافرت های پی در پی شما بدون دردسرهای یک نوزاد و مهمانی های دوستانه ای که بدون ترس از بیدارشدن بچه برگزار می شوند، بیشتر می توانند شما راشاد کنند. شاید فکر کنید برای پیشرفت زندگی و آسوده بودن بهتر است سالهای اول بدون فرزند باشید.اما محققان در بررسی های جدید، خلاف این موضوع را ثابت کردهاند. از نظر آنها زوج های جوانی که صاحب فرزند شده اند، از زوج های تنها شادترند. حتی مراقبت های به ظاهر سخت روزانه، به جای اینکه پدر و مادرها را از فرزندار شدن پشیمان کند، به آنها شادی تزریق می کند و امید به زندگی شان را بالاتر می برد. محققان معتقدند، ای...
14 مهر 1392
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به نسل عشق می باشد