خاطرات

خورشید برای من طلوع می­کند، زمین برای من در گردش است،

ابرها برای من می بارند

وخدا همیشه منتظر من است ومن او را دارم.   

                                                          پس چرا سبز نباشم.

 
[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 16 آبان 1396 | 20:40 | نویسنده : مامان |

سلام خورشیدم، نفسمبغل

 ادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : جمعه 12 آبان 1396 | 22:48 | نویسنده : مامان |

سلام خورشید تابانم،نفسم،عشقممحبتبغلادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1396 | 16:13 | نویسنده : مامان |

سلام خورشیدم,نفسم...محبتادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : جمعه 5 آبان 1396 | 23:19 | نویسنده : مامان |

سلام خورشید زندگی ما...بغلادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : جمعه 5 آبان 1396 | 23:02 | نویسنده : مامان |

سلام جانانم ,فرزندم,دخترم,خورشیدم ...بوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : 19 شهريور 1396 | 21:53 | نویسنده : مامان |

سلام خورشیدم،نفسم، جانانمبوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396 | 10:36 | نویسنده : مامان |

سلام فرزندم,دخترم,خورشیدم...بوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : دوشنبه 30 مرداد 1396 | 0:11 | نویسنده : مامان |

سلام فرزندم,دخترم ,خورشیدم...عاشقتمبغلادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : شنبه 21 مرداد 1396 | 16:48 | نویسنده : مامان |

سلام حورشید کوچولویمن، سطر برجسته زندگی منبغلبوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : جمعه 6 مرداد 1396 | 17:55 | نویسنده : مامان |

سلام فرزندم,دخترم ,خورشیدم,جانانمبوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : جمعه 6 مرداد 1396 | 17:43 | نویسنده : مامان |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد