نسل عشق

خورشید برای من طلوع می­کند، زمین برای من در گردش است،

ابرها برای من می بارند

وخدا همیشه منتظر من است ومن او را دارم.   

                                                          پس چرا سبز نباشم.

 
[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 16 آبان 1396 | 20:40 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 | 21:11 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 | 21:10 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 | 21:07 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

ادامه مطلب

[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 | 20:47 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : جمعه 12 مهر 1392 | 12:53 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : جمعه 19 مهر 1392 | 12:47 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : دوشنبه 18 شهريور 1392 | 11:21 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید


[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : پنجشنبه 18 مهر 1392 | 12:49 | نویسنده : مامان |

" همه چیز من را همه کس نباید بداند. از من، همان چه من

می خواهم باید دیده شود. "
[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : سه شنبه 16 آبان 1391 | 14:42 | نویسنده : مامان |


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

ادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 | 21:09 | نویسنده : مامان |
صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد