نسل عشق

خورشید برای من طلوع می­کند، زمین برای من در گردش است،

ابرها برای من می بارند

وخدا همیشه منتظر من است ومن او را دارم.   

                                                          پس چرا سبز نباشم.

 
[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 16 آبان 1396 | 20:40 | نویسنده : مامان |

سلام عزیزکم، فرزندم، دخترم، خورشیدم، جانانمزیباادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : يکشنبه 3 بهمن 1395 | 18:57 | نویسنده : مامان |

سلام جانانم، فرزندم، دخترم، خورشیدم...بوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : يکشنبه 5 دی 1395 | 21:47 | نویسنده : مامان |

سلام دخترم، جانانم، خورشیدممحبتادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : دوشنبه 15 آذر 1395 | 18:13 | نویسنده : مامان |

سلام  فرزندم،دخترم،خورشیدم، جانانم...بوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : 7 آذر 1395 | 19:38 | نویسنده : مامان |
تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 | 19:38 | نویسنده : مامان |

سلام دخترم، خورشیدممحبت​​​​​​​ادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 | 19:31 | نویسنده : مامان |

سلام خورشید کوچولوبوسادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : سه شنبه 18 آبان 1395 | 12:14 | نویسنده : مامان |

سلام دخترم،خورشیدمزیباادامه مطلب

[ موضوع : خاطرات]
تاريخ : سه شنبه 18 آبان 1395 | 12:05 | نویسنده : مامان |

با تو می گویم تو جلوه عشق قدیمی و جاودان من وپدر

فرزندم،دخترم،خورشیدم،جانانم نمیخواهم زود بزرگ شوی،زود بفهمی و زوددرک کنی.

دوست دارم سالهای کودکی ات را کودکی کنی. به وقتش بزرگ میشوی.

دوست دارم به اقتضای سنت بچه گی کنی،مخالفت کنی، لجبازی کنی،گریه کنی، شیطنت کنی،بازی کنی،بخندی.

دوست ندارم هرآنچه به تو دیکته میشود بپذیری ودر کودکی عنوان پرطمطراق خانم را بردوش بکشی.

دوست ندارم کودکی باشی که به اشاره واراده ما بنشینی،بلندشوی،شیطنت دنکنی و این برای من دستمایه ای شود جهت پز به دیگران در تربیت درست تو بدون اینکه بدانم با روح تو چه کرده ام.

گاهی سرکشی و مخالفت هم بدنیست و چاشنی شیرینیس. صدای قهقهایه هایت مستانه ات رابشنوم و صدای هق هق گریه هایت. هیچکدام عیب نیستن.

کودکی کن تا دربزرگی از بزرگ شدنت راضی باشی.

فرزندم به وقتش بزرگ میشوی.روحت زیبا بزرگ می شود.

 

تمام روشنی ها فانوس راهت...
[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : سه شنبه 18 آبان 1395 | 11:44 | نویسنده : مامان |

باتو می گویم تو جلوه عشق قدیمی و جاودان من و پدر 

فرزندم، دخترم، خورشیدم، جانانم

امیدوارم بتوانم همیشه در انتخابهایت کمکت کنم نه بجایت انتخاب کنم.

امیدوارم بتوانم مادری راهنما و مشاور باشم چراغی برای روشن کردن راهت نه مسلط ، نه حاکم، نه امردهنده.

بتوانم صبور و باتحمل باشم هرچند خسته و پرکار اما توانا و زیرک.

دوستی باشم نزدیک اما باحدو مرز. دوستی قابل اطمینان به نام مادر. 

 

 

تمام روشنی ها فانوس راهت...
[ موضوع : دل نوشته]
تاريخ : سه شنبه 18 آبان 1395 | 11:43 | نویسنده : مامان |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 صفحه بعد